Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Grzybowski Jerzy, Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą

Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą

Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939-1954

Grzybowski Jerzy

Выдавец: Bel Studio

Памеры: 907 s.: il.; 24 cm.

ISBN: 9788361208877

Катэгорыя: Гісторыя

Copyright © 2019 by Jerzy Grzybowski

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт)

Niniejsza monografia stanowi próbę całościowego i wszechstronnego ujęcia działalności niepodległościowców białoruskich w okresie II wojny światowej oraz w pierwsze powojenne dziesięciolecie. Autor omawia aktywność narodowców białoruskich zmierzająca do utworzenia własnej państwowości w tym okresie, stosunek do innych narodowości m.in. Polaków. Dużo uwagi Autor poświęcił próbom tworzenia formacji zbrojnych u boku III Rzeszy. Analizuje się położenie antykomunistów białoruskich w ZSRR i Polsce Ludowej. Opisuje działalność białoruskiego obozu niepodległościowego na Zachodzie w latach powojennych. Książka prezentuje rozmaite koncepcje i taktykę Białorusinów w dążeniu do ustanowienia białoruskiego państwa niekomunistycznego oraz przedstawia próby wypracowania zasad polityki wewnętrznej i zagranicznej. Autor usiłuje udzielić rzetelnej odpowiedzi na takie pytania: jak układały się stosunki polsko-białoruskie w okupowanej przez III Rzeszę Polsce i na Białorusi? Czy w ZSRR w pierwszych latach powojennych istniał białoruski antykomunistyczny zbrojny ruch oporu? Dlaczego pewna część społeczeństwa białoruskiego w czasie II wojny światowej podjęła współpracę z okupantem nazistowskim? Czy idea utworzenia państwa białoruskiego w omawianym okresie cieszyła się poparciem ludności białoruskiej? Jak w myśl antykomunistów białoruskim miał wyglądać ustrój polityczny niezależnego państwa białoruskiego oraz jego polityka zagraniczna i narodowościowa w razie obalenia komunizmu?

Беларускія аўтары: Grzybowski Jerzy

Каталёг: Kamunikat.org

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Spis treści / Зьмест

Варта пазнаёміцца:

pdf
Grzybowski Jerzy, W służbie Rzeczypospolitej

W służbie Rzeczypospolitej

Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919-1949

Grzybowski Jerzy

W prezentowanej monografii Jerzy Grzybowski podjął próbę przedstawienia dziejów duszpasterstwa wojskowego wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919-1949. Autor dokonał analizy dziejów duszpasterstwa wojskowego na tle historii Kościoła prawosławnego w Polsce w omawianym okresie. W pracy została przeanalizowana organizacja i działalność zespołu kapelanów wojskowych zarówno w czasie pokoju, jak i w warunkach wojennych. Ukazano ... Болей »


pdf
Grzybowski Jerzy, Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918-1945

Białorusini w polskich regularnych formacjach...

Grzybowski Jerzy

Autor omawia udział obywateli polskich narodowości białoruskiej w regularnych formacjach Wojska Polskiego w latach 1918 – 1945. Analizuje przy tym ich postawę wobec obowiązku służby wojskowej, przedstawia też politykę władz polskich w stosunku do nich. Ważny wątek książki stanowi prezentacja losów żołnierzy – Białorusinów po zakończeniu II wojny światowej. Monografia ta przywraca pamięć o Białorusinach – żołnierzach Rzeczypospolitej, st... Болей »